Дитячий садок № 84 "Піфагор"

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ВАС ВІТАЄ

 

Комунальний  заклад  освіти

 

"Дошкільний навчальний заклад

 

(ясла-садок) №84" ПІФАГОР

 

 

Наша адреса:

49000 м.Дніпро

Центральний район 

пр. Дмитра Яворницького,80

тел. 778-53-35

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи за 2016 - 2017 н. р., досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив  визначає такі пріоритетні завдання на 2017-2018 навчальний рік:

 

1.     Активізувати  творчий потенціал педагогів, стимулювати до професійного саморозвитку й самоосвіти, через оновлення системи форм методичної роботи з кадрами,  організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого,діяльнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.

2.     Продовжити роботу над вдосконаленням системи  інтегрованого підходу до духовно-патріотичного виховання на засадах гуманно-особистісної педагогіки.

3.     Продовжити роботу над формуванням у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми  та дорослими.

4.     Створити умови для збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки у тому числі і у дітей, з особливими потребами.

5.     Використання ЛЕГО – конструювання для розвитку творчої особистості.

Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

·        математичний

·        музичний

 Організація освітньої діяльності ДНЗ у 2017-2018 н.р. здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президенту України від 13.10.2015 р. №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання  дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 р. № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 р. № 446), Листів МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9 – 454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 р. № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних начальних закладах», інших нормативно-правових актів.

У 2017/2018 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

- національно-патріотичне виховання;

-економічне виховання;

-формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- музичне виховання.

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

Науково-методична проблема області - ІІ етап (організаційно-моделюючий етап) науково-методичної проблеми  «Основні стратегії соціалізації особистості і громадянського суспільства»

Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками:

  • математичний
  • музичний

Виходячи з Інструктивно-методичних рекомендацій МОН «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (від 16.06.2016 р. №1/9-315) та на основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2016/2017 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

- національно-патріотичне виховання;

-економічне виховання;

-формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- музичне виховання.

Пріоритетні завдання на 2016/2017 навчальний рік:

1. Реалізація Базового компоненту (нова редакція) через комплексну програму виховання і навчання дітей «Дитина в дошкільні роки» (наук.керівник Крутій К. Л.)

2. Формування духовно-моральних якостей, патріотичної свідомості вихованців  як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості. Формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

3. Активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту.

4. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

5. Використання  LEGO – коструювання для розвитку творчої особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти

 

Конституція України

Конвенція про права дитини

 

Закони України

1.             Про освіту

2.             Про дошкільну освіту

3.             Про охорону праці

4.             Про дитяче харчування

5.             Про фізичну культуру і спорт

6.             Про засади державної мовної політики

7.             Про цивільну оборону України

8.             Про дорожній рух

9.             Про пожежну безпеку

10.         Про охорону дитинства

11.         Про санітарно-епідемічне благополуччя населення

12.         Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

 

Укази Президента України

1.             Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

2.             Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

 

Постанови Кабінету Міністрів України

1.             Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. №228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів»

2.             Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

3.             Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. №826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

4.             Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002р. №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

5.             Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»

6.             Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»

7.             Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг»

8.             Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009р. №1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»

9.             Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009р. №1124 «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини»

10.        Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

11.        Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»

12.        Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2012р. №910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)»

Накази Міністерств

 

1.             Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.1993р. №135 «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти»

  1. Спільний наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. №58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

3.             Наказ Міністерства освіти України від 20.12.1993р. №455 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України»

4.             Наказ Міністерства освіти України від 03.05.1999р. №127 «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України»

5.             Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000р. №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»

6.             Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»

7.             Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001р. №616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»

8.             наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

9.             наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

10.         наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002р. №509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»

11.         наказ Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»

12.         наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003р. №257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»

13.         наказ Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003р. №486 «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах»

14.         наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004р. №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

15.         спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004р. №569/38 «Про затвердження Положення про центральну та

 

 

 

 

 

республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»

16.         наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

17.        спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

18.         наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005р. №458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України»

19.        спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005р. №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

20.        спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006р. №240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»

21.        спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.2006р. №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

22.        наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006р. №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»

23.        спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2006р. №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»

24.         наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007р. №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

25.         наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»

26.         наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010р. №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

27.        наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010р. №1070 «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»

28.         наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011р. №398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

29.         наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011р. №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей,які виховуються в умовах сім’ї»

30.         наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.10.2011р. №1152 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу»

31.         наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011р. №1365 «Про посилення контролю за проходженням обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів»

32.         наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.04.2012р. №491 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України»

33.         наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.05.2012р. №582 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»

34.      наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012р. №615 «Про затвердженя Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

35.        наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012р. №1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»

36.        наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013р. №678 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»

37.         наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014р. №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

38.         наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015р. №2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»

39.        наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015р. №67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»

40.        наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

41.        наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

 

Листи Міністерств

1.                 Лист МОН України від 25.05.2016 №2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

2.             Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-263 від 07.05.2007р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»

3.             Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-394 від 21.07.2007р. «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей в дошкільних навчальних закладах»

4.             Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»

5.             Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-101 від 26.02.2008р. «Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)»

6.             Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-804 від 15.12.2008р. «Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»

7.             Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-811 від 17.12.2008р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

8.             Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-812 від 17.12.2008р. «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»

9.             Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-455 від 03.07.2009р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

10.        Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-563 від 16.08.2010р. «Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»

11.        Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-666 від 27.09.2010р. «Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку»

12.        Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-114 від 18.02.2011р. «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»

13.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-389 від 25.05.2011р. «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»

14.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-552 від 21.07.2011р. «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах»

15.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-577 від 29.07.2011р. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»

16.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-634 від 19.08.2011р. «Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

17.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-635 від 19.08.2011р. «Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах»

18.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-644 від 25.08.2011р. «Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

19.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-645 від 25.08.2011р. «Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію»

20.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-198 від 16.03.2012р. «Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

21.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-302 від 19.04.2012р. «Щодо згоди на обробку даних»

22.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-396 від 23.05.2012р. «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

23.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-413 від 28.05.2012р. «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

24.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-779 від 25.10.2012р. «Щодо атестації педагогічних працівників»

25.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-786 від 29.10.2012р. «Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах»

26.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-839 від 16.11.2012р. «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»

27.        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-142 від 27.02.2013р. «Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

28.        Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-499 від 17.07.2013р. «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку»

29.        Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-608 від 05.09.2013р. «Щодо благодійних внесків»

30.        Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-803 від 12.11.2013р. «Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»

31.        Лист Міністерства освіти і науки України№ 1/9-813 від 15.11.2013р. «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах»

32.        Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-891 від 19.12.2013р. «Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом»

33.        Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-411 від 13.08.2014р. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах»

34.        Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-473 від 18.09.2014р. «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»

35.        спільний Лист Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України №1/9-500/04.01.16/28103 від 29.09.2014р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

36.        Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-315 від 16.06.2016 р. «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

37.        Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-283 від 09.06.2015р. «Щодо фінансування дошкільних навчальних закладів та збереження і розвиток їх мережі»

38.        Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-396 від 25.07.2016 р. «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

 

 

Комплексні освітні програми:

 

1.Освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник Крутій К.Л.)

 

Парціальні освітні програми:

 

1.  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.).

2.  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

3. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному                         закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.).

1.      «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та

дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

2.      «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку грі в шахи.( авт..Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.)

 

 

 

 

 

 

 


Новини

23 серп. 2018
День Незалежності України
День Незалежності України
13 лист. 2017
Новини
https://www.facebook.com/groups/1968728966727718/?ref=bookmarks - новини дитячого садка
13 жовт. 2017
день захисника Вітчизни
Українські захисники!


24 вер. 2017
Всеукраїнський День дошкілля!!!
24 вересня – нове загальнонаціональне свято «День вихователя і всіх дошкільних працівників».
1 вер. 2017
День знань
День знань в дитячому садку
28 черв. 2017
До серця - через вірші
До серця - через вірші